سوالات متداول تیزبوک

مشترکین می توانند با ارسال نامه کتبی و مدارک مورد نیاز برای نصب سرویس ADSL درخواست تغییر خط را اعلام نمایند، برای این منظور می‌توان از روش های ارسال درخواست، به شرح زیر استفاده نمود. ارسال درخواست به صورت کتبی از قسمت صدای مشترک واقع در shatel.ir ارسال ایمیل درخواست به آدرس [email protected] ارسال فکس به شماره نمابر ۲۷۶۵۷۰۰۰ مراجعه حضوری به امور مشتریان شاتل
باید به این نکته توجه داشت که مـشترکینی که شروع دوره جدیدشان مقارن با زمان تغییر خط رانژه است، هنگامی که در این بازه به تاریخ شروع دوره بعدی برسند گیگ آنها ریست شده و وارد دوره بعدی می شوند. در صورتی که تغییر خط در میان دوره باشد گیگ ریست نخواهد شد و پس از تغییر خط رانژه هر مقدار ترافیکی که قبل از اعمال تغییرات مصرف شده بود ادامه آن پس از پایان تغییرات محاسبه خواهد شد.
روال تغییر خط پس از ارسال مدارک به مخابرات ۷ تا ۱۰ روز کاری است، که در برخی از مراکز مخابراتی ممکن است طولانی تر شود،که در این حالت به مشترک اطلاع رسانی خواهد شد.
از زمان ارسال درخواست و ثبت تغییرات در سیستم، سرویس فعلی مشترک قطع می شود.
باید به این نکته توجه داشت که مـشترکینی که شروع دوره جدیدشان مقارن با زمان تغییر خط رانژه است، هنگامی که در این بازه به تاریخ شروع دوره بعدی برسند گیگ آنها ریست شده و وارد دوره بعدی می شوند. در صورتی که تغییر خط در میان دوره باشد گیگ ریست نخواهد شد و پس از تغییر خط رانژه هر مقدار ترافیکی که قبل از اعمال تغییرات مصرف شده بود ادامه آن پس از پایان تغییرات محاسبه خواهد شد.
دریافت درخواست مشترک بررسی وضعیت سرویس (در حال استفاده باشد) پرداخت بدهی های قبلی در صورت وجود استعلام خط جدید، در صورتی که نیاز به استعلام مرکز باشد، ابتدا استعلام گرفته می شود. ثبت تغییرات در سیستم
TIZBOOK.COM